KEO & CHẤT KẾT DÍNH

Mã SP: 0

SẢN PHẨM

NHÀ SẢN XUẤT

XUẤT XỨ

Keo 1 Thành Phần Cho Các Loại Vật Liệu

Koatsu Gas Kogyo

Nhật Bản,

Việt Nam

Keo 2 Thành Phần Cho Các Loại Vật Liệu

Koyo Bond

Nhật Bản,

Việt Nam

Keo Dính Tức Thời

Koatsu Gas Kogyo

Nhật Bản,

Việt Nam

Với Hệ Thống Sanyo Toàn Cầu Các Đối Tác Trên Toàn Thế Giới, Chúng Tôi Thể Cung Cấp Các Loại Hóa Chất Khác Nhau

Theo Yêu Cầu Chuyên Biệt Của Khách Hàng.