Chính sách bảo hành

  • Tất cả các sản phẩm do công ty chúng tôi bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất.
  • Tất cả sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện đổi trả, sẽ được gửi cho nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền để sửa chữa theo đúng chính sách bảo hành của họ. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu nhà sản xuất và/hoặc đơn vị được nhà sản xuất ủy quyền từ chối bảo hành và/hoặc không thực hiện theo đúng cam kết của họ.
Chia sẻ: