SHAMROCK - WAX CHỐNG TRẦY XƯỚC CHO NHỰA

Mã SP: STV06

- Đi Đầu Trên Thế Giới Về Sản Xuất Polytetrafluoroethylene (PTFE) Micron Hóa.

- Shamrock Là Nhà Cung Cấp Hàng Đầu Về Các Loại Bột Micron Hóa Đặc Biệt, Phân Tán, Nhũ Tương Và Các Hợp Chất Bao Gồm PTFE, Polyethylen, Polypropylen, Fluoropolyme, Hỗn Hợp Sáp Biến Tính, Sáp Tự Nhiên Và Các Chất Phụ Gia Đặc Biệt Khác.

- Đặc Biệt, Shamrock Technologies Đã Cho Ra Mắt Dòng Sản Phẩm PTFE Tuân Thủ Theo Quy Chuẩn REACH, Được Định Danh Với Tên -RC. Các Sản Phẩm RC Tuân Thủ Quy Định Ủy Ban Châu Âu (EU) 2017/1000 Sửa Đổi, Phụ Lục XVII Của REACH Liên Quan Đến Mức PFOA Dưới 25 ppb (Shamrock QSOP-202), Có Hiệu Lực Vào 04/07/2020.

- Các Sản Phẩm Shamrock Ứng Dụng Cho Mực In Và Sơn Phủ, Nhựa Nhiệt Dẻo, Dầu Mỡ, Chất Đàn Hồi, Sản Phẩm Chăm Sóc Cá Nhân Và Các Ứng Dụng Đặc Biệt Khác.

Đối Với Nhựa Nhiệt Dẻo

Thermoplastics

Bột micron hóa PTFE được sử dụng để cung cấp các đặc tính hiệu suất như chống mài mòn, trượt bề mặt và chống nhỏ giọt

MicroFLON S-Series: S-203, S-205, S-207, S-211

MicroFLON và NanoFLON trong ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm: 1433FG, 1437FG, 101T

Đối Với Nhựa Đàn Hồi

Elastomer

Bột micron hóa PTFE được sử dụng để cung cấp các đặc tính hiệu suất: Giảm ma sát, tăng cường khả năng chống mài mòn, giảm tiếng ồn, ứng dụng màng mỏng, ứng dụng đúc vi mô, diện tích bề mặt cao

NanoFLON Series: 114T, 119N, 160N

Đối Với Nhựa Nhiệt Rắn

Thermoset

Những loại bột này được thiết kế để:

Giảm ma sát, tăng cường khả năng chống mài mòn, giảm tiếng ồn, giảm lượng khí thải carbon, trợ gia công

MicroFLON T-Series: T-801, T-803HT, T-807, T-815