Biopolymer Xử Lý Nước Làm Mát Tuần Hoàn

Mã SP: STV14

Pionera DX-3100 kiểm soát sự phát triển của màng sinh học trong hệ thống làm mát và các hệ thống xử lý nước khác. Đây là chất phân tán hiệu suất cao, có khả năng tách màng sinh học và cho phép chất diệt khuẩn hoạt động ở liều lượng thấp nhất.

Khi áp dụng trong hệ thống làm mát, Pionera DX-3100 giúp ngăn chặn đóng cặn hữu cơ và giới hạn phát triển cặn trên bề mặt tiếp xúc. Do có đặc tính kép (phần ưa nước và phần kỵ nước), sản phẩm cũng giúp tránh cặn vô cơ phát triển trên ống và thiết bị trao đổi, giữ cho nước tuần hoàn sạch và hiệu quả cao.

Pionera DX-3300 and Pionera DX-2000 cho hiệu suất cao trong phân tán các thành phần
bùn vô cơ như rỉ sắt, đất sét, bentonite, và các khoáng vật nhiễm bẩn khác. Những chất này được giữ lại từ mạch cung cấp ống sạch và bề mặt bộ trao đổi.
Sản phẩm sử dụng được trong hệ thống làm mát cũng như là thiết bị tạo hơi nước hay các hệ thống xử lý nước khác

Pionera DX-5100 là chất chống đóng cặn hiệu suất cao. Sản phẩm tương thích toàn diện với phốt pho mà cung cấp đặc tính ức chế đóng cặn trong công thức xử lý nước. Hiệu ứng điều hòa và phân tán cặn bổ sung của Pionera DX- 5100 cung cấp sự bảo vệ hoàn chỉnh chống lại việc đóng cặn.

 

+ LIỀU LƯỢNG:
Liều lượng xử lý yêu cầu phụ thuộc vào các thông số quy trình tại chỗ. Lượng dùng đề nghị trong khoảng từ 5–20ppm. Sản phẩm không tạo ra quá nhiều bọt, giúp cho sử dụng an toàn và dễ dàng.